Blog Item1
Ngày đăng: 30/01/2018 / Lượt xem: 1500

Trang web http://bomhutchankhongcongnghiep.com là một cổng thông tin mua sắm trực tuyến, sử dụng Cổng thông tin như một kênh bán hàng của Sản phẩm NAVATECH thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bằng việc sử dụng trang web này hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua cổng thông tin hoặc bằng các kênh có sẵn khác, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các chính sách bảo mật hiện tại và bạn nên xem lại văn bản này, mỗi khi bạn sử dụng trang web để đảm bảo rằng bạn đồng ý với với tất cả các chính sách.


1- MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Các thông tin được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà Navatech dành cho khách hàng của mình.

Navatech cam kết:

- Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp.

- Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của khách hàng.

- Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đã cung cấp cho Navatech, không sử dụng các thông tin của Khách hàng được biết đến theo các phương thức khác;

- Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của Khách hàng:

(i) Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ Navatech theo yêu cầu của Khách hàng.

(ii) Người thực hiện việc chăm sóc Khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Navatech.

(iii) Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của Khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Navatech.

(iii) Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng, khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới khách hàng.


2- PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Việc bảo mật các thông tin do khách hàng cung cấp được dựa trên sự đảm bảo việc tuân thủ của từng cán bộ, nhân viên Navatech, đối tác và hệ thống lưu trữ dữ liệu. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Navatech sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết. Tuy nhiên, do đặc điểm của môi trường internet, không một dữ liệu nào trên môi trường mạng cũng có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, Navatech không cam kết chắc chắn rằng các thông tin tiếp nhận từ khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

3- THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng cổng thông tin. Nhưng không giới hạn về thời gian và nội dung, dữ liệu cá nhân này bao gồm thông tin cá nhân mà bạn gửi khi bạn đăng ký vào cổng thông tin, truy cập vào/ hoặc mua hàng qua trang web. Các thông tin bao gồm họ, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và thanh toán, chữ ký (khi thực hiện mua hàng trực tuyến), ngày sinh, tuổi, giới tính, phương thức thanh toán khi mua hàng, thông tin mua hàng trong quá khứ ID của người dùng và thông tin thanh toán của bạn.

4- ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trang web http://bomhutchankhongcongnghiep.com  là một cổng thông tin mua sắm trực tuyến của Navatech. Địa chỉ: Số 510 D5 Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi sử dụng Cổng thông tin như một kênh bán hàng của sản phẩm Navatech thông qua thương mại điện tử tại Việt Nam.

5- PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi có thể được kích hoạt nếu người dùng muốn thông qua cổng thông tin bằng cách người sử dụng chấp nhận. Cổng thông tin sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm của Navatech, gửi các thông điệp thương mại qua email hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông điện tử tương đương khác (chẳng hạn như tin nhắn SMS hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại).

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn có thể thay đổi tùy chọn của bạn liên quan đến việc gửi thông điệp thương mại thông qua việc truy cập Tài Khoản Của Tôi. Bạn sẽ chỉ nhận thư điện tử thương mại mà bạn đã đồng ý, hoặc được pháp luật cho phép. Bạn có thể bỏ đăng ký thông qua phần Đăng ký nhận.

6- CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Khách hàng vui lòng chỉ cung cấp đúng và đủ các thông tin theo yêu cầu của Navatech, đặc biệt tránh cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng khi chưa được mã hóa thông tin trong các giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc các thông tin nhạy cảm khác. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin đã cung cấp cũng như tự chịu trách nhiệm nếu cung cấp các thông tin ngoài yêu cầu.

Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau, khách hàng phải yêu cầu các bên liên quan cùng bảo mật. Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng khi bị tiết lộ gây thiệt hại đến Khách hàng, Khách hàng phải tự xác định được nguồn tiết lộ thông tin. Navatech không chịu trách nhiệm khi thông tin khách hàng bị tiết lộ mà không có căn cứ xác đáng thể hiện Navatech là bên tiết lộ thông tin.

Khách hàng không truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu hay hệ thống máy tính của Navatech, không ủng hộ việc xâm nhập, phá hoại hoạt động bình thường của trang và ứng dụng thương mại điện tử của Navatech. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Khách hàng tự bảo quản tài khoản đăng nhập trên các trang và ứng dụng thương mại điện tử của Navatech.

Navatech không chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin của khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ các yêu cầu trên.

Xin chân thành cảm ơn!